IPOLES
D O T E R A J Š I E
U D A L O S T I
 
 
PRV 2014-2020, Priority neštátnych lesov – konferencia spojená s diskusným fórom, NLC – LVÚ, 24. marec 2011.
    Sarvašová, Z.: Lesníctvo v rámci podpory rozvoja vidieka
    Šálka, J.: Politika rozvoja vidieka a lesníctvo
    Vanko, J., Ovseník, M.: PRV 2014 - 2020 v kontexte inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu...
 
 
Seminár Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR (2.sekcia: Inovácie a inovačná politika LH SR), ktorý sa konal na NLC – LVÚ 9.-10. novembra 2010.
    Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., Šálka, J. : Inovačná politika a lesníctvo zmeny v inovačnom správaní aktérov LH SR
    Lásková, J. a kol.: Faktory úspešnosti pri zavádzaní inovácií v lesnom hospodárstve
    Kolláriková, Z. a kol.: Faktory úspešnosti v zavedených inováciách LH – Príklady na vybraných prípadových štúdiách
    Fodrek, L.: Koordinácia a integrácia lesníckej politiky a politiky rozvoja vidieka: programy, stratégie a mechanizmy
    Dobšinská, Z.: Koordinácia a integrácia lesníckej politiky a politiky rozvoja vidieka: aktéri, vzťahy a procesy
 
 
Seminár Governance v lesníctve, ktorý sa konal na NLC - LVÚ 1. júla 2009. Členovia riešiteľského kolektívu prezentovali čiastkové výsledky práce na projekte, v rámci pripravovaného seminára "Aktuálne otázky ekonomiky LH SR"
    Šulek, R., Corporate governance v lesníctve
    Zaušková, A., Inovačný governance a lesníctvo
    Dóczy, J., Šálka, J., Governance a štátna správa lesného hospodárstva
    Decsi, K., Governance v modernom štáte
    Kovalčík, M., Regionálny Governance a lesníctvo
    Dobšinská, Z., Černota, M., Globálny governance
    Šálka, J., Lesnícky governance a IPOLES
    Moravčík, M., Governance v EÚ: Inštitucionálne a politické nástroje lesníctva v Európskej únii
    Šálka, J., Sarvašova, Z., IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych POlitík pre LESníctvo
    Pozvánka
 
 
 
Členovia riešiteľského kolektívu prezentovali zámery prác v projekte na Medzinárodnej vedeckej konferencii FINANCOVANIE 2008 LESY DREVO
    Dobšinská, Z., Hierarchická a sieťová koordinácia v relevantných politikách pre lesníctvo: aktéri, vzťahy a procesy
    Šálka, J., Moravčík, M., Sarvašova, Z., Súčasné projekty a perspektívy výskumu v lesníckej politike


O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX