IPOLES
G O V E R N A N C E   V   L E S N Í C T V E


Governance v lesníctve

Autor: Jaroslav Šálka, Zuzana Sarvašová (eds.)

Cieľom predkladanej vedeckej monografie GOVERNANCE V LESNÍCTVE je načrtnúť teórie governance a jej využitie v lesníctve. Ide o prvú publikáciu v projekte APVV-0692-07: IPOLES – integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo, ktorá má slúžiť ako teoretický základ projektu. Publikácia má za cieľ spojiť odborníkov na verejnú politiku a lesnícku politiku.

Vydali: NLC Zvolen, 2009, Formát: B5, 262 strán, ISBN: 978-80-8093-086-8   Prečítať
   Sarvašová, Z., Kovalčík, M., 2009: Možnosti lesníckych projektov v rámci Kjótskeho protokolu
O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX