IPOLES
R I E Š I T E L I A
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, zodpovedný riešiteľ
Ing. Daniel Halaj, PhD., zástupca zodp. riešiteľa
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská
Ing. Lukáš Fodrek
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Zuzana Kolláriková
Mgr. Jana Lásková
O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX