• 

  Udalosti

  10. december 2015

  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR

  Kovalčík, M. a kol.: Ekonomické výsledky LH SR v roku 2014

  Ambrušová, L.: FOREST EUROPE a 7. Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe

  Giertliová, B., Dobšinská, Z.: Daňovo – odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

  Kulla, L. a kol.: Aká je cena osobitného režimu hospodárenia v lesoch?

  Šálka, J., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z.: Politický potenciál záujmových združení vlastníkov lesa na Slovensku


  11. december 2014

  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR

  Kovalčík, M. a kol.: Ekonomické výsledky LH SR v roku 2013

  Schwarz, M.: Karpatský dohovor a jeho implementácia

  Hricová, Z.: Vplyv združení vlastníkov lesov na lesnícku politiku na príklade zákona o lesoch

  Dobšinská, Z.: Čo si vlastníci lesa predstavujú pod pojmom obhospodarovanie lesa?

  Dobšinská, Z.: Vlastníci lesa a ich vplyv na politiku v Európe

  Ambrušová, L., Kajba, M.: Analýza štruktúry neštátnych vlastníkov lesov v SR

  Tutka, J.: Podstata a synonymia názvoslovia úžitkov lesa

  Vanko, J.: Súčasné legislatívne problémy neštátnych lesov na Slovensku


  10. december 2013

  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR