• 

  Publikácie


  Procesný model pre záujmové združenia vlastníkov lesov

  Autori: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., Ing. Lucia Ambrušová, PhD., JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská, PhD., Mgr. Zuzana Hricová, Mgr. Matúš Kajba, PhD., Ing. Matej Schwarz

  Cieľom záverečnej vedeckej monografie projektu je navrhnúť procesný model fungovania záujmových združení vlastníkov lesov. Táto správa prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci projektu. Výskum charakteristík vlastníckej štruktúry lesov, názorov neštátnych vlastníkov a otázok súvisiacich s fungovaním ich záujmových združení je nesmierne dôležitý pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky súvisiacich s využívaním a ochranou lesa.

  Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 166 strán, ISBN: 978-80-8093-206–0 Prečítať


  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2015

  Zborník z odborného seminára

  Zostavovateľ: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

  Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

  Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 160 strán, ISBN: 978-80-8093-205-3 Prečítať


  Politická moc združení neštátnych vlastníkov lesov

  Autori: Mgr. Zuzana Hricová, Ing. Lucia Ambrušová, PhD., Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská, PhD., Mgr. Matúš Kajba, PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

  Publikácia opisuje charakteristiky záujmových združení vlastníkov lesov vrátane zhodnotenia ich pôsobenia pri tvorbe politík relevantných pre lesníctvo. Publikácia prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu VYNALES.

  Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 174 strán, ISBN: 978-80-8093-200-8 Prečítať


  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2014

  Zborník z odborného seminára

  Zostavovateľ: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

  Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

  Vydali: NLC Zvolen, 2014, Formát: B5, 121 strán, ISBN: 978-80-8093-194-0 Prečítať  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2013

  Zborník z odborného seminára

  Zostavovateľ: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

  Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

  Vydali: NLC Zvolen, 2013, Formát: B5, 105 strán, ISBN: 978-80-8093-180-3 Prečítať  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2012

  Zborník z odborného seminára

  Zostavovateľ: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

  Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

  Vydali: NLC Zvolen, 2012, Formát: B5, 135 strán, ISBN: 978-80-8093-168-1 Prečítať  Lesnícky výskumný ústav Zvolen, História a súčasnosť

  Autori: Konôpka, J., Varínsky, J., Zúbrik, M. a kol.,

  Účelom a cieľom publikácie je v zhustenej forme podať informácie o vzniku výskumnej lesníckej inštitúcie a jej činnosti do 1. svetovej vojny, počas prvej Česko-slovenskej republiky a Slovenského štátu a v povojnovom období (po 2. svetovej vojne) do konca roku 1989. Ide tu skôr o rekapituláciu už uverejnených, či známych skutočností doplnenú o pohľad na tento vývoj očami súčasnosti. Podrobnejšie sa analyzuje vývoj činnosti ústavu počnúc rokom 1990. Publikácia slúži odberateľom výskumu ako informačná a diseminačná aktivita projektu VYNALES.

  Vydali: NLC Zvolen, 2013, Formát: B5, 215 strán, ISBN: 978-80-8093-177-3


  ROK 2015

  Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

  Sarvašová, Z., Zivojinovic, I., Weiss, G., Dobšinská, Z., Dragoi, M., Gal, J., Jarský, V., Mizaraite, D., Pollumae, P., Šálka, J., Schiberna, E., Šišák, L., Wolfslehner,B., Zalite, Z., Zalitis, T., 2015: Forest Owners Associations in the Central and Eastern European Region. Small-scale Forestry: 14(2): 217-232

  Stevanov, M., Dobšinska, Z., Surový, P. 2015: Assessing survey-based research in forest science: Turning lemons into lemonade? Forest Policy and Economics. doi:10.1016/j.forpol.2015.07.004

  Šálka, J., Hricová, Z., Dobšinská, Z., 2015: Factors of political power—The example of forest owners associations in Slovakia, Forest Policy and Economics, doi:10.1016/j.forpol.2015.05.003

  Teder, M., Mizaraitė, D., Mizaras, M., Nonić, D., Nedeljković, J., Sarvašová, Z., Vilkriste, L., Zalite, Z., Weiss, G., 2015: Structural Changes of State Forest Management Organisations in Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia and Slovakia since 1990. Baltic Forestry 21(2): 326-339.

  Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch:

  Stevanov, M., Dobšinská, Z., Krajter Ostoič, S. 2015: Survey research in the forest science journals - insights from journal editors. SEEFOR : international scientific journal in field of forestry 6(2)237-247.

  Halaj, D., Brodrechtova, Y., 2015: Marketing Decision-Making of Actors within the European Forest Biomass Market. 23rd European Biomass Conference and Exhibition. p.1503 – 1510 DOI 10.5071/23rdEUBCE2015-4AV.1.33

  Štěrbová, M., Šálka, J., Dobšinská, Z. 2015. Innovation behaviour and innovation potential of contractor firms in Slovak forestry. Forstpolitiktreffen. Leipzig. 25 - 27.3.2015.

  Štěrbová, M.: Innovation Activities of Contractor Firms in Slovak Forestry. In Zborník anotácií 55. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 8.4.2015. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015, ISBN 978-80-228-2737-9.

  Odborné práce v časopisoch a zborníkoch, výskumné správy:

  Ambrušová, L. Dobšinská, Z., 2015: Meniace sa vlastníctvo lesov v Európe. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 112-121, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Ambrušová, L., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Hricová, Z., Šálka, J., 2015: Forest Land Ownership Change in Slovakia. COST Action FACESMAP Country Report, European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna, 35p.

  Dobšinská, Z,. Šálka, J., Sarvašová, Z., 2015: Politická moc záujmových združení. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 112-133, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., Šálka, J., 2015: Činnosť združení neštátnych vlastníkov lesov v krajinách východnej Európy. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 154-160, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Schwarz, M., 2015: Ochrana prírody vo vzťahu k neštátnym vlastníkom lesov. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 146-153, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Šálka, J., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z. 2015: Procesný model organizácií neštátneho sektora lesného hospodárstva SR. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 134-145, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Šálka, J., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., 2015: Procesný model organizácií neštátneho sektora lesného hospodárstva SR. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky: Zborník z odborného seminára. Zvolen: NLC, 2015, s.120-132. ISBN 978 - 80 - 8093 - 205 – 3

  Štěrbová, M., Loučanová, E. Šálka, J. 2015: Možnosti tvorby klastrov v sektore poskytovateľov služieb v Slovenskom lesníctve. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 94-102, ISBN: 978-80-8093-205-3

  Knižné publikácie a monografie:

  Ambrušová, L., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Hricová, Z., Šálka, J., 2015: Slovakia. In: Zivojinovic, I. et al. Forest Land Ownership Change in Europe. COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume. EFICEEC-EFISEE, Vienna, Austria. pp. 531-550 ISBN 978-3-900932-26-8

  Hricová, Z., Ambrušová, L., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., Kajba, M., Šálka, J., 2015: Politická moc združení neštátnych vlastníkov lesov, Zvolen, NLC, 2015, 174 s. ISBN 978-80-8093-200-8

  Živojinović, I., Weiss, G., Lidestav, G., Feliciano, D., Hujala, T., Dobšinská, Z., Lawrence, A., Nybakk, E., Quiroga, S., Schraml, U. (2015). Forest Land Ownership Change in Europe. COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume. EFICEEC-EFISEE Research Report. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Vienna, Austria. 693 p. ISBN 978-3-900932-26-8


  ROK 2014

  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

  Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., Šálka, J.,c2014: Public participation in sustainable forestry:the case of forest planning in Slovakia.iForest-Biogeosciences and Forestry, 451

  Jarský, V., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., Ventrubová K., Sarvaš M. 2014: Public support for forestry from EU funds - cases of Czech Republic and Slovak Republic. Journal of Forest Economics 20 (2014) pp. 380-395


  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch:

  Sarvašová, Z, Šálka J, Dobšinská Z, Kovalčík M., 2014: The Comparison of Innovations in Slovakian Forestry between 2002 and 2010 - a Shift to Multifunctionality? South-east Eur for 5 (2): 125-134

  Sarvašová, Z., Kovalčík, M., Dobšinská, Z., Šálka, J., Jarský, V. 2014: Ecosystem Services – Examples of Their Valuation Methods in Czech Republic and Slovakia, Change Adaptation Socioecol. Syst. 2014; 1: 74–83

  Sarvašová, Z., Moravcik, M., Schwarz, M., Lásková, J.,Šálka, J.,.Dobšinská, Z., Hricova, Z. 2014:Analysis of the non-state forest sector in Slovakia.The Role of Research XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA Abstracts Vol.16(5), 2014 p.550

  Dobšinská, Z., Šálka, J. Sarvašová, Z., 2014: Actionable knowledge for forest owners associations in Slovakia. Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA Abstracts Vol.16(5), 2014 p.92

  Dobšinská, Z., Sarvašová, Z. 2014: Role of forest in society - perceptions of forest owners and general public. In Proceedings : adaptation in forest management under changing framework conditions. Sopron: Foundation for sustainable forest management, 2014, s. 15-21.


  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch:

  Hricová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z.: Teoreticko-metodologický prístup k analýze politického potenciálu záujmových združení vlastníkov lesov, Acta Facultatis Forestalis Zvolen

  Hricová, Z., Šálka, J. 2014: Analýza politickej moci záujmových združení vlastníkov lesa na Slovensku, In: Financovanie LESY-DREVO 2014, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2577-1, 84-90


  ROK 2013

  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

  Bouriaud, L. Nichiforel, L. Weiss, G. Bajraktari, A. Curovic, M. Dobsinska, Z. Glavonjic, P. Jarský, V. Sarvasova, Z. Teder, M. Zalite, Z., 2013: Governance of private forests in Eastern and Central Europe.


  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch:

  Dobšinská, Z., Šálka, J., Sarvašová, Z., Lásková, J., 2013: Rural development policy in the context of actor-centred institutionalism.


  Odborné práce v domácich časopisoch a zborníkoch, výskumné správy:

  Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., 2013: Aký je neštátny lesnícky sektor na Slovensku a aká stratégia je preň vhodná.

  Sarvašová, Z., Kajba, M., 2013: Predbežné výsledky z dotazníka projektu VYNALES o súkromných majiteľoch lesa.

  Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Petrášová, V., Marušáková, Ľ., 2013: Postoje laickej verejnosti k obhospodarovaniu lesov na Slovensku.

  Hricova, Z., 2013: SWOT analýza Združení vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku.


  Knižné publikácie:

  Konôpka, J, Varínsky, J., Zúbrik, M. a kol., 2013: Lesnícky výskumný ústav Zvolen, História a súčasnosť.

  Maruška, P., Schwarz, M., Kajba, M., 2013: Hodnotenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v regiónoch projektu VYNALES.


  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch:

  Schwarz, M., 2013: Manažment ekosystémových služieb.


  ROK 2012

  Šálka, J., Hricová, Z., Sarvašová, Z., 2012: Systém sprostretkovania záujmov.

  Sarvašová, Z., Šálka, J., Vanko, J., 2012: Výskum má pomôcť majiteľom neštátnych lesov.

  Šálka, J., Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., 2012: Integrácia úžitkov verejnoprospešných funkcií lesov do trhového mechanizmu teórie a zahraničné skúsenosti.

  Lásková, J., Sarvašová, Z., Schwarz, M., 2012: Úvod do projektu VYNALES (Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom).

  Sarvašová, Z., Lásková, J., Schwarz, M., Šálka, J., Dobšinská, Z., Hricová, Z., 2012: SWOT analýza neštátneho sektora lesného hospodárstva SR.

  Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., 2012: Združenia vlastníkov lesov v strednej a východnej Európe.

  Kajba, M., Žiaková, M., Sarvašová, Z., 2012: Databázové údaje o majiteľoch a obhospodarovateľoch lesov vybraných regiónov Slovenska.

  Hricová, Z., 2012: Úvod do výskumu priorít, motívov a postojov vlastníkov lesa k združovaniu.