IPOLES
F O T O G A L É R I A


PRV 2014-2020, Priority neštátnych lesov – konferencia spojená s diskusným fórom /24.03.2011/
Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR
(2.sekcia: Inovácie a inovačná politika LH SR) – seminár /9.-10.2010/
Governance v lesníctve - seminár /01.07.2009/
O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX