IPOLES
P O L I T I K A   R O Z V O J A   V I D I E K A ...


Politika rozvoja vidieka a lesníctvo na Slovensku

Autor: Jaroslav Šálka, Zuzana Sarvašová

Záverečná publikácia projektu IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo vychádza zo syntetizovania výsledkov predchádzajúcich fáz projektu. Syntéza bola založená na experimentálnom prístupe v politike rozvoja vidieka prostredníctvom vedeckej konferencie spojenej s diskusným fórom na formuláciu lesníckych opatrení pre program rozvoja vidieka v novom programovacom období (2014 - 2020) združeniami neštátnych vlastníkov lesov a inými aktérmi v politike rozvoja vidieka.

Vydali: NLC Zvolen, 2011, Formát: B5 ISBN: 978-80-8093-145-2
O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX