IPOLES
P R O J E K T
A P V T-20-13720


1. Bezák Holz Chynorany – prenájom lesa a spracovanie dreva na vlastnej píle
2. Zavedenie výroby a obchod so štiepkou na Lesnom závode Levice Lesov SR, š. p.
3. Balenie diviny a obchod s ňou, Lesný závod Topolčianky Lesov SR, š.p.
4. Mestské lesy Spišská Nová Ves, s. r. o. – ubytovacie a rekreačné služby
5. Lesný podnik Pro Populo s.r.o. Poprad – produkcia sadeníc
6. Prirodzená obnova – Odštepný závod Levice
7. Akciová spoločnosť Zolka, Zvolen – spolupráca mestských a obecných lesov


O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX